Wat moet u doen als u plannen hebt om uw woning op De Hongerige Wolf te verbouwen?

verbouwingIn de eerste plaats heeft u met regels van onze coöperatieve vereniging te maken.
Voor veranderingen van de indeling in de woning heeft u geen toestemming van het bestuur nodig. In alle andere gevallen heeft u die toestemming altijd nodig, voordat u een bouwaanvraag doet bij de gemeente.
Wilt u (ver-)bouwen dan verzoekt het bestuur u een bouwtekening te sturen aan het bestuur. Als het plan een vergroting van de woning betreft, heeft u bovendien de goedkeuring nodig van degenen die uitzicht hebben op uw bouwplan. Ook deze goedkeuring moet u aan het bestuur overleggen. U kunt de specifieke bepalingen hierover nalezen in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de vereniging vindt u op deze website. Voor de vraag of u een omgevingsvergunning nodig heeft: zie hieronder. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig, dan verzoekt het bestuur u aan te geven waarom voor uw bouwplannen geen vergunningsplicht geldt.
U ontvangt binnen 2 maanden schriftelijk bericht of het bestuur uw bouwplan goedkeurt.
 
In de tweede plaats heeft u met regels van de overheid te maken. Dat betekent dat u, in bepaalde gevallen, een omgevingsvergunning moet aanvragen.
Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Op de site www.rijksoverheid.nl vindt u hierover meer informatie (zie onder http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2007/10/15/omgevingsvergunning-in-10-stappen.html).