De reuzenbalsemien: mooi, maar meedogenloos

reuzenbalsemien1Tijdens de zomermaanden zullen velen de mooie bloemen al opgemerkt hebben op onze buitenplaats. De kans is groot dat het de reuzenbalsemien betreft. Reuzenbalsemien is een eenjarig kruid met 2 tot 5 cm grote bloemen die van juli tot september bloeien met een lila, roze of lichtgele tot witte kleur. Het wordt een halve tot twee meter hoog en is vooral te vinden langs waterkanten, ruigten en verstoorde ondergrond.

Oorspronkelijk afkomstig uit Tibet en India, werd de reuzenbalsemien bij ons als sierplant gekweekt. Vanaf 1915 werd hij als verwilderd waargenomen, maar vooral na 1950 nam hij sterk in uitbreiding toe. Ze verspreidt zich zeer snel door wegspringende zaden die door toedoen van een windstoot of aanraking plotseling uit elkaar springen, zodat de zaden met kracht weggeslingerd worden. Vandaar ook de Engelse naam “jumping jack”.

Toch is deze plant niet zo onschuldig als ze lijkt. Door haar explosieve groei verdringt en verstikt ze niet alleen onze eigen plantensoorten, maar ook alle fauna die erin leeft. Bovendien sterft de plant in het najaar volledig af zodat tijdens de wintermaanden de onbegroeide bermen, waterkanten en taluds niet beschermd zijn tegen erosie, met verzakkingen tot gevolg.reuzenbalsemien2

Daarom verzoeken wij u om deze exoot te bestrijden op de buitenplaats. Het verwijderen moet zeer nauwkeurig gebeuren. De vegetatie moet kort en goed afgesneden worden. Reuzenbalsemien die te hoog afgesneden, beschadigd of platgedrukt wordt, kan opnieuw uitschieten. Er is vastgesteld dat planten die niet kort genoeg worden gemaaid opnieuw uitschieten met 4 of meer zijtakken. Zelfs geknakte planten, die op het eerste zicht vernietigd of gemaaid zijn, herstellen zich. Controleer daarom een week later of de verwijdering resultaat heeft gehad. Zo kunnen planten alsnog verwijderd worden die op het eerste zicht vernietigd waren, maar toch opnieuw zijn uitgeschoten. Handmatig uittrekken is het meest effectief.

Bestuur buitenplaats De Hongerige Wolf

Bron: bestrijding invasieve exoten reuzenbalsemien. Ervaringsrapport gebiedsdekkende bestrijding 2010 Watering de Dommelvallei