HELAAS, DAT KAN NIET OP ONZE BUITENPLAATS!
Op onze buitenplaats de Hongerig Wolf bent u van harte welkom om een bungalow te huren, maar de maximale duur voor huren is 6 weken.
Wij hebben een recreatieve doelstelling en in de Algemene Leden Vergadering van 2014 is besloten dat het niet is toegestaan om langer dan 6 weken aaneengesloten een bungalow te (ver)huren.
 
Bij (ver)huurperiodes langer dan 6 weken is niet langer het recreatieve doel aan de orde, maar is er sprake van (tijdelijke) huisvesting. Huisvesting is slechts toegestaan aan leden, die in het verleden een gedoogbesluit van de Gemeente Ommen hebben verworven.
 
Sinds de besluitvorming in de ALV van 2014 handhaaft het bestuur van onze buitenplaats deze vastgestelde regel naar vermogen, in nauwe samenwerking met de gemeente Ommen.
Andere buitenplaatsen voeren hierin mogelijk een ander beleid.