Eind vorige week kreeg Jan Kleinheerenbrink van een oplettende eigenaar een seintje dat er brand was op onze buitenplaats. In de omgeving van de huisjes 13, 14 en 28 trof Jan tussen de struiken een smeulend vuurtje aan. Nadat Jan het vuur had gedoofd en de grond omgespit, was hij op zaterdag nog een paar keer gaan controleren of het vuur niet alsnog weer was gaan oplaaien. De bosgrond heeft een dikke humuslaag en een vuurtje kan dagenlang onder de grond verder smeulen. Het leek onder controle.
Brand okt 2018
Zondag steeg er weer rook op uit de grond! Vuur blijft dus dagen onder de grond smeulen! Het heeft er alle schijn van dat op deze plek de asla van een houtkachel of vuurkorf is geleegd. Sporenonderzoek heeft vooralsnog niet geleid naar een dader. Onvoorstelbaar dat leden of huurders zulke risico’s nemen en de toekomst van onze buitenplaats op het spel zetten. De zomer is voorbij maar de droogte zeker nog niet. Het bestuur vraagt met klem aan alle leden buitengewoon zorgvuldig om te gaan met open vuur of resten daarvan. Wijs ook eventuele huurders op dit gevaar. 12 oktober 2018