Selecteer een pagina
Een nieuwe commissie

Een nieuwe commissie

De ontwikkelingen die vanuit een beter milieu, minder vervuiling en met het oog op te de toekomst plaatsvinden worden ook op de buitenplaats zichtbaar. Huizen worden geïsoleerd en van het gas afgehaald en de elektrische auto is ook op de Buitenplaats steeds vaker...
De Processierups

De Processierups

In de afgelopen maanden zijn een aantal acties in gang gezet ter bestrijding van de processierups zoals; Het uitdelen en ophangen van ca 100 extra nestkastjes voor vogels rupsen eten.Verwijderen van oude rupsnesten. Daarbij doet Jan Klein Heerenbrink wekelijks een...
Het Masterplan Bos

Het Masterplan Bos

Het Masterplan Bos heeft als doel de Buitenplaats en alle Flora en Fauna zo in te richten dat er een gezond evenwicht ontstaat. In het verleden is hier -met alle goede bedoelingen- op een manier invulling aan gegeven die het evenwicht heeft verstoord. Dat heeft geleid...