Selecteer een pagina
Speelvijver en eigen koe

Speelvijver en eigen koe

In het kader van het 50-jarig bestaan van de Hongerige Wolf, zal op de website steeds een nieuw stukje staan over onze huisjes, het bos en de bewoners. Aflevering 1: hoe het allemaal begon. PIONIERS Tijdens de pinksterdagen in 1971 vestigen zich de eerste leden als...
Het bestuur zoekt versterking

Het bestuur zoekt versterking

Het bestuur van de buitenplaats is op zoek naar versterking. We realiseren ons dat je niet zomaar besluit om in een bestuur zitting te nemen. Vaak is niet bekend wat een bestuursfunctie inhoudt. Onbekend maakt onbemind en dat is heel begrijpelijk. Om de beslissing om...
Uitslag stemming jaarrekening 2019

Uitslag stemming jaarrekening 2019

Vorige maand heeft het bestuur je uitgenodigd om te reageren op de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. Met in totaal vierenzeventig stemmen, waarvan negenenzestig positief, een onthouding en vier tegenstemmers, heeft een overduidelijke meerderheid van de leden...
Bouwsel hier, bouwsel daar

Bouwsel hier, bouwsel daar

Door de bestuurswissel zijn nog niet alle lopende acties opgepakt. Zo hopen wij dat sommige leden zelf al maatregelen hebben genomen n.a.v. van de notitie over de bouwsels die tijdens de laatste ALV is besproken. Afgesproken is dat er een gedooglijst komt in overleg...
Een nieuwe commissie

Een nieuwe commissie

De ontwikkelingen die vanuit een beter milieu, minder vervuiling en met het oog op te de toekomst plaatsvinden worden ook op de buitenplaats zichtbaar. Huizen worden geïsoleerd en van het gas afgehaald en de elektrische auto is ook op de Buitenplaats steeds vaker...
De Processierups

De Processierups

In de afgelopen maanden zijn een aantal acties in gang gezet ter bestrijding van de processierups zoals; Het uitdelen en ophangen van ca 100 extra nestkastjes voor vogels rupsen eten.Verwijderen van oude rupsnesten. Daarbij doet Jan Klein Heerenbrink wekelijks een...
Het Masterplan Bos

Het Masterplan Bos

Het Masterplan Bos heeft als doel de Buitenplaats en alle Flora en Fauna zo in te richten dat er een gezond evenwicht ontstaat. In het verleden is hier -met alle goede bedoelingen- op een manier invulling aan gegeven die het evenwicht heeft verstoord. Dat heeft geleid...
Fundering 2.0

Fundering 2.0

Inmiddels is al bij twee huisjes funderingsherstel uitgevoerd door de firma Uretek en in de week van 15 juni zal dat bij nog eens dertien huisjes op de DHW worden gedaan. Uretek kan de ondergrond onder de fundering van huizen versterken door middel van injectie van...
De Japanse Duizendknoop deel 1

De Japanse Duizendknoop deel 1

De Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica): het lijkt iets van de laatste tijd, maar hij is als sinds 1950 aan het verwilderen. Meneer Von Siebold haalde hem in 1823 al uit Japan en ging ermee kweken in Leiden. Het leek hem toen zo’n goed idee… HandelMaar zoals het...