Selecteer een pagina

De Buitenplaats is een park met boskarakter. Omdat het een aangelegd bos is spreekt men van een productiebos. Het huidige bosbeheer is gericht op de omvorming van productiebos tot een meer natuurlijk gemengd bos. Dat is iets wat zich over een langere tijd ontwikkelt en niet zomaar van jaar tot jaar kan worden bijgesteld. Het resultaat van alle ingrepen is pas jaren later zichtbaar. We streven naar een gezond en duurzaam bos.

ZIEK EN ZONLICHT

Er zijn diverse argumenten om te besluiten om een boom om te halen.

  • De boom is ziek en wordt omgehaald om te voorkomen dat dit bij harde wind ongepland gebeurt. Voorbeeld is de berk die rot aan de wortel is en daarmee gevaar oplevert. Een ander voorbeeld is de grove den. Als er kevertjes onder de schors zitten die de boom aantasten, gaat deze dood. Dode dennen moeten verwijderd worden voor april om verspreiding van de eitjes te voorkomen.
  • Enkele bomen beletten elkaar om tot volle wasdom te komen doordat ze te dicht op elkaar staan. De “minst kansrijke” boom wordt in dat geval opgeofferd.
  • Bomen worden te groot en verdringen het zonlicht bij andere bomen; er wordt voor snoeien of kappen.
  • De argumenten “te weinig licht” of “overlast van bladafval in de herfst” zijn op zich niet zwaarwegend genoeg om te kappen. In combinatie met bovenstaande argumenten misschien wel.

KLEURCODES

Op 31 oktober 2020 is er weer een schouw gedaan. Je ziet de kleurcodes op de boom.

Een oranje streep op de boom betekent dat de boom neergehaald wordt. Daar heeft de bosbouwer toestemming voor gegeven. (De oranje stippen zijn in 2019 ook op bomen geplaatst die weggehaald moeten worden omdat ze te dicht op elkaar staan. Dit geldt met name voor de beuk en de eik.) Af en toe staat er ook een blauwe streep op een boom, zodat de medewerkers van de bosbouwer weten dat er (nog) géén toestemming is gegeven om deze boom te kappen.