Selecteer een pagina

Door de bestuurswissel zijn nog niet alle lopende acties opgepakt. Zo hopen wij dat sommige leden zelf al maatregelen hebben genomen n.a.v. van de notitie over de bouwsels die tijdens de laatste ALV is besproken. Afgesproken is dat er een gedooglijst komt in overleg met de betreffende leden zodat er over deze bouwsels geen discussies meer komen in de toekomst. Ook worden er afspraken gemaakt over bouwsels die niet kunnen worden gedoogd zodat het open bos karakter wordt hersteld en beschermd. Het bestuur gaat de komende tijd gesprekken aan met de betrokken bewoners en probeert in goede harmonie te komen tot een acceptatieplan en een planning voor herstel. Heb je al actie ondernomen? Laat het dan even weten aan het bestuur.