Categorie Bouwsels

Bouwsel hier, bouwsel daar

Door de bestuurswissel zijn nog niet alle lopende acties opgepakt. Zo hopen wij dat sommige leden zelf al maatregelen hebben genomen n.a.v. van de notitie over de bouwsels die tijdens de laatste ALV is besproken. Afgesproken is dat er een…