Selecteer een pagina

De ontwikkelingen die vanuit een beter milieu, minder vervuiling en met het oog op te de toekomst plaatsvinden worden ook op de buitenplaats zichtbaar. Huizen worden geïsoleerd en van het gas afgehaald en de elektrische auto is ook op de Buitenplaats steeds vaker aanwezig. Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen in onze energievoorzieningen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Wij willen dit aanpakken en er op korte termijn voor zorgen dat er laadfaciliteiten op het park komen.

Daarom een oproep aan ieder die hier een bijdrage aan wil leveren om dit realiseren.

Doelstelling is;

  • Het inrichten van een aantal laadpunten op de diverse parkeerplaatsen.
  • Dit minimaal kosten neutraal te realiseren.
  • Daarmee de kosten voor het park en de impact op de bijdrage van leden te minimaliseren.

Wil je meedoen? Stuur een mail naar het bestuur.

Zolang er geen laadpalen zijn is het verzoek bij gebruik van een laadpunt die niet op de eigen meter staat om dit per laadsessie aan te geven middels een mail aan het bestuur. Er zal dan per laadsessie een factuur worden gestuurd ten bedrage van €10,00 inclusief BTW zodat deze te declareren is.