Selecteer een pagina

Inmiddels is al bij twee huisjes funderingsherstel uitgevoerd door de firma Uretek en in de week van 15 juni zal dat bij nog eens dertien huisjes op de DHW worden gedaan. Uretek kan de ondergrond onder de fundering van huizen versterken door middel van injectie van expansie hars. Uit hun folder: “Uretek kan de ondergrond onder de fundering van uw woning verbeteren en daarmee het draagvermogen van de ondergrond herstellen middels de URETEK DeepInjection® methode. Hierbij wordt, voor zover de constructie van het bouwwerk dit toelaat, ieder huisje ook weer waterpas gemaakt”. Uretek boort door of langs de fundatievoet gaten (h.o.h. 50-70 cm) met een diameter van 12 tot 15 mm, waarin injecteer-lansen tot een maximale diepte van 3 m onder maaiveld worden aangebracht. Door de geringe diameter van de boorgaten is de grondverstoring minimaal. Ook plaatsen ze op strategische punten van de te behandelen bouwconstructie laserontvangers. Door de voornoemde lansen wordt het tweecomponenten-expansiehars in vloeibare vorm, en onder voortdurende bewaking van druk en stroomsnelheid, in de ondergrond geïnjecteerd. Direct na de injectie reageert het hars in de ondergrond en zet krachtig uit, zodat de bestaande fundering optimaal ondersteund wordt.