Selecteer een pagina

Het Masterplan Bos heeft als doel de Buitenplaats en alle Flora en Fauna zo in te richten dat er een gezond evenwicht ontstaat. In het verleden is hier -met alle goede bedoelingen- op een manier invulling aan gegeven die het evenwicht heeft verstoord. Dat heeft geleid tot situaties die vanuit de belangen als lichtval, schaduw, overlast van vallende bladeren, etc. zijn gecreëerd en niet vanuit het na te streven belang van een evenwichtig en daardoor gezonde populatie van bomen, struiken en dieren. Daarbij zijn ingrepen gedaan die dit in de hand werken en dat komt nog steeds voor. Daarom hieronder nog even de richtlijnen die we nastreven, zoals;

  • Struiken en planten graag in overleg met de beheerder plaatsen.
    Dit voorkomt dat er uitheemse soorten worden geïntroduceerd.
  • Snoeien aan bomen is niet toegestaan.
    Soms weet men niet of het een boom of struik betreft, vraag het dan even vóór het snoeien.
  • We leven hier in een bos, laten we dat in stand houden.
    Indien er zaken zijn die gevaar op kunnen leveren, dan graag even overleg met de beheerder.

Het Masterplan is nog volop in ontwikkeling en langdurig traject wat meerdere jaren in beslag neemt. Aangezien een bos zich langzaam ontwikkeld vraagt dit tijd en geduld en zullen resultaten pas na ca. 5-10 jaar zichtbaar worden. Kappen laat sneller resultaat en wordt alleen gedaan op basis van wat we willen behouden en niet wat weg moet; zieke bomen uitgezonderd.

Om dit allemaal goed aan te pakken worden er werkgroepen opgericht waar in deze zaken behartigd en ontwikkeld worden. De voortgang daarvan zullen we in een volgende nieuwsbrief uit de doeken doen.

Wordt vervolgd….